Algemeen Veendammer Mannenkoor

Welkom op de website van het Algemeen Veendammer Mannenkoor (A.V.M.)

A.V.M. is een vereniging van ongeveer 18 zingende leden en zingt over het algemeen vierstemmig. Hoewel veel liederen in het Gronings worden gezongen, hebben we ook liederen in andere talen op het repertoire.

De vereniging is opgericht op donderdag 21 februari 1974.

Wij noemen ons zelf: "Een man'n koor mit 'n Knipoog".

 

Sinds medio november 2017 staat het koor onder leiding van dirigent mw. Leny Luitjens.


Kamer van Koophandel:

AVM is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer:  40037151.