Algemeen Veendammer Mannenkoor

Het koor wenst u allen en fijne en gezellige Kerst.

Welkom op de website van het Algemeen Veendammer Mannenkoor (A.V.M.)

Gezien de huidige situatie in de coronapandemie heeft A.V.M. voorlopig alle activiteiten gestaakt m.i.v. 1 december 2021.

 

A.V.M. is een vereniging van ongeveer 18 leden en zingt over het algemeen vierstemmig. Hoewel veel liederen in het Gronings worden gezongen, hebben we ook liederen in andere talen op het repertoire.

De vereniging is opgericht op donderdag 21 februari 1974.

Wij noemen ons zelf: "Een man'n koor mit 'n Knipoog".

 

De wekelijkse repetitieavonden worden gehouden in de bovenzaal van de PKN-Centrumkerk, J.G. Pinksterstraat 5, 9641AX  Veendam.

 

Sinds medio november 2017 staat het koor onder leiding van dirigent mw. Leny Luitjens.


Kamer van Koophandel:

AVM is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer:  40037151.