A.V.M. gaf op 18 nov 2023 het jubileumconcert wegens het 50-jarig jubileum op 21 februari 2024, zie de video-opnames op de pagina FOTO'S VAN HET KOOR / 50 JAAR AVM

Voorbereiding van het jubileumconcert:

Het Algemeen Veendammer Mannenkoor (A.V.M.) is een klein koor, dat een uitgebreid repertoire kent, met liederen in het prachtige Groninger dialect (taal, zoals de leden zelf zeggen), maar ook Engelstalig, Duits, Italiaans, Spaans en Oost-Europese liederen.

De koorleden zijn zangers, die met veel plezier zich inzetten voor de diverse optredens. Deze optredens worden, indien mogelijk, bij voorkeur gepland op de wekelijkse repetitieavond (woensdag), maar ook andere tijden zijn mogelijk. Ook buiten de repetitieavonden wordt door de leden gestudeerd.

Ooit is het koor begonnen als een bedrijfskoor. Veel van de toenmalige leden wekten bij Marko in Veendam en hebben een periode gezongen als de Markonisten.

Op 21 februari 1974 ging het koor verder als Algemeen Veendammer Mannenkoor (A.V.M.), waardoor ook anderen dan werknemers van Marko zich als lid konden aansluiten.

Sinds november 2017 staat het koor onder leiding van dirigent Leny Luitjens.

Op 21 februari 2024 zal het koor dus 50 jaar bestaan. I.v.m. dit jubileum zal op zaterdagavond 18 november 2023 een groot concert worden gegeven in de kerkzaal van de PKN-Centrumkerk, waarbij medewerking wordt verleend door The Mieden Company (T.M.C., gemengd koor uit Meeden) en Muziekvereniging Voorwaarts uit Veendam.

Het programma zal deze avond aanvangen om 20:00 uur. Om 19:30 zal de zaal open zijn. De toegang is gratis en in de pauze is er gelegenheid tot het nemen van een vertering. Na afloop is er de mogelijkheid tot het doen van een vrije gift.

Op deze muzikale avond zal het gezamenlijk optreden onder leiding staan van dirigent Marcel Luitjens.

Zie voor meer over het ontstaan en verleden van het koor ook de pagina: GESCHIEDENIS