Voorzitter:                        A. Sijtsema

                                               Scholthuizen 14

                                               9645AD  Veendam

                                               06-29177834

                                               E-mail: a.sijtsema@telfort.nl

Secretaris:                       Vacature

                                               E-mail: info@avmkoor.nl

                                               

                                                                                              

Penningmeester:       G. Ridderbos

                                               Driemolenslaan 8

                                               9649ES  Muntendam

                                               06-30875591

                                               E-mail: geertridderbos@gmail.com

Beheer inventaris:     G. Sloots

                                               Ketelstraat 38

                                               9641ME  Veendam

                                               06-50841845

                                               E-mail: g.sloots3@kpnplanet.nl

Bibliothecaris:              G. de Vries

                                               Beneden Westerdiep 31a

                                               9641GE  Veendam

                                               06-20499755

                                               E-mail: grietodevries@hotmail.com

 

Afscheid van bestuurslid (secretaris) Harm Waninge:

Op 27 maart 2024 werd tijdens de Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering) afscheid genomen van de heer Harm Waninge als lid van het bestuur (hij vervulde binnen het bestuur de functie van secretaris).

De voorzitter memoreerde dat Harm in 2010 lid werd van het koor en in 2012 lid werd van het bestuur en het secretariaat toen overnam omdat de heer A. Oldenburger daarmee stopte. 

Harm bleek meer kwaliteiten te bezitten dan zingen. Al snel na zijn aantreden als secretaris heeft hij de penningmeester voorzien van een geautomatiseerde financiële administratie op de pc c.q. laptop, welke tot nu naar alle tevredenheid van de penningmeester voldoet. Verder noemde de voorzitter dat Harm naast de reguliere correspondentie (per e-mail) tal van andere activiteiten ontwikkelde, waaronder het invoeren van maatregelen in het kader van de Privacywetgeving en de binding met de leden tijdens de Corona-epidemie in de jaren 2020 t/m 2022. Daarnaast ontwierp Harm posters, flyers en programmaboekjes bij  gelegenheid van concerten. Zo waren er nog tal van andere zaken die in het bestuur voorbij kwamen.

Maar aan alles komt een eind; Harm had vroegtijdig aangegeven op dit moment te willen stoppen. Hij vond de leeftijd van 80 jaar een mooi moment om af te treden.

De taken van Harm worden (voorlopig) waargenomen door de andere leden van het bestuur. Tijdens deze overgangsperiode blijft Harm beschikbaar om waar mogelijk te ondersteunen.

De komende tijd heeft hij dus alleen maar de zang en geen bestuurlijke perikelen.

De voorzitter zegt Harm heel hartelijk dank namens alle aanwezige leden en overhandigt Harm een cadeaubon.


Afscheid van bestuurslid Henk Knevelbaard:

Op 8 maart 2022 werd afscheid genomen van de heer Henk Knevelbaard als lid van het bestuur van A.V.M. Henk had reeds in november 2021 zijn bestuursfunctie neergelegd.

Henk is sinds 3 december 1983 lid van het koor en trad in 2007 toe tot het bestuur en nam toen ook meteen de liederenbibliotheek over. Hij vervulde als bibliothecaris het beheer over het archief van de liederen van het koor.