Voorzitter:                        A. Sijtsema

                                               Scholthuizen 14

                                               9645AD  Veendam

                                               0598-613357 of 06-29177834

                                               E-mail: a.sijtsema@telfort.nl

Secretaris:                       H.U. Waninge

                                               Wilhelminasingel 7

                                               9641NA  Veendam

                                               06-12626442

                                               E-mail: info@avmkoor.nl

Penningmeester:       G. Ridderbos

                                               Driemolenslaan 8

                                               9649ES  Muntendam

                                               0598-621279

                                               E-mail: geertridderbos@gmail.com

Beheer inventaris:     G. Sloots

                                               Ketelstraat 38

                                               9641ME  Veendam

                                               0598-618550

                                               E-mail: g.sloots3@kpnplanet.nl

Bibliothecaris:              G. de Vries

                                               Beneden Westerdiep 31a

                                               9641GE  Veendam

                                               E-mail: grietodevries@hotmail.com

 Afscheid van bestuurslid Henk Knevelbaard:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 8 maart 2022 werd afscheid genomen van de heer Henk Knevelbaard als lid van het bestuur van A.V.M. Henk had reeds in november 2021 zijn bestuursfunctie neergelegd.

Henk is sinds 3 december 1983 lid van het koor en trad in 2007 toe tot het bestuur en nam toen ook meteen de liederenbibliotheek over. Hij vervulde als bibliothecaris het beheer over het archief van de liederen van het koor.