Welkom bij het Algemeen Veendammer Mannenkoor

Welkom » Foto's van het koor » Repetities in Centrumkerk

1e repetitieavond in Centrumkerk (8 januari 2020):