Welkom bij het Algemeen Veendammer Mannenkoor

1e repetitieavond in Centrumkerk (8 januari 2020):