Welkom » Foto's van het koor » 1e repetitieavond in Centrumkerk