Welkom bij het Algemeen Veendammer Mannenkoor

Welkom » Tijdens Corona-pandemie

A.V.M. en repetities tijdens de coronapandemie.

In verband met het houden van de repetities is door Koornetwerk Nederland een protocol opgesteld waaraan de leden van een koor tijdens het houden van de repetities zich moeten houden. Het bestuur van A.V.M. heeft besloten dit protocol voor de eigen vereniging  over te nemen. Dit protocol werd op 12 november 2021 geactualiseerd (Zie hieronder).

De repetities zijn weer hervat op woensdagavond  2 maart 2022.